Our Team

Bipin Kandel
Bimal Poudel
Sandesh Wagle
Sandesh Babu Kandel
Tri Bikram Regmi
Santosh Kandel
Pujan Koirala
Madhav Neupane
Bhim Poudel
Raj Poudel
Rachana Bhandari
Chanda Jyoti Kandel
Krishna Humagain
Suraj Neupane
Shraddha Adhikari
Sunil Bharrtai
Deepak Poudel
Kamal Pandey